close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
 100 نكته ايمني مدرسه The points of safety school
loading...

ويژگی های مدارس ايمن

8-   درب هاي اضطراري ( درب دوم ) راهروهاي عمومي مدرسه هميشه باز باشد تا در صورت بروز حوادثي مثل زلزله و آتش سوزي دانش آموزان از چند درب بتوانند خارج شوند . 9-   وسايل سرما زا مثل كولر در سالن هاي مدرسه ، با ارتفاع و حفاظ مناسب نصب باشد كنجكاوي كودكانه دانش آموزان باعث مي شود كه نقص عضو و حوادث ديگري ايجاد شود . 10-  كپسول اطفاء حريق در مكان مناسب در دسترس و در معرض ديد نصب شده باشد . 11-  وجود كپسول اطفاء حريق به ازاي هر ساختمان در مدرسه . 12- سيم كشي برق مدرسه به روش…

100 نكته ايمني مدرسه The points of safety school

8-   درب هاي اضطراري ( درب دوم ) راهروهاي عمومي مدرسه هميشه باز باشد تا در صورت بروز حوادثي مثل زلزله و آتش سوزي دانش آموزان از چند درب بتوانند خارج شوند .

9-   وسايل سرما زا مثل كولر در سالن هاي مدرسه ، با ارتفاع و حفاظ مناسب نصب باشد كنجكاوي كودكانه دانش آموزان باعث مي شود كه نقص عضو و حوادث ديگري ايجاد شود .

10-  كپسول اطفاء حريق در مكان مناسب در دسترس و در معرض ديد نصب شده باشد .

11-  وجود كپسول اطفاء حريق به ازاي هر ساختمان در مدرسه .

12- سيم كشي برق مدرسه به روش تو كار باشد .

13- پريزهاي برق داراي روكش ايمن باشد .

14- درسيستم برق كشي ، مواردي كه منجر به بروز حادثه گردد فرسودگي ، اتصالات و لخت بودن سيم هاي برق و ... وجود نداشته باشد  .

15-  كنتور برق داراي جعبه محافظ باشد

16- عدم وجود گودال ها و چاله ها و ... در كف حياط مدرسه .

17- وجود جعبه كمك هاي اوليه درمدارس .

18- مديران مدرسه ، نحوه استفاده از جعبه كمك هاي اوليه را بدانند .

19- مديران مدرسه ، نحوه استفاده از كپسول آتش نشاني را بداند .

20- پله ها داراي ارتفاع و شيب مناسب باشد .

21- پله ها نرده هاي مناسب داشته باشند .

22-نور مناسب مطابق استانداردهاي نورسنجي باشد .

23- دانش آموزان نحوه خاموش كردن آتش را با استفاده از كپسول اطفاء حريق بدانند .

24-پليس مدرسه فعاليت خود را به صورت عملي همواره انجام دهد .

25-   مدرسه داري پليس مدرسه باشد .

26-درب مدرسه به خيابان هاي شلوغ منتهي نباشد و ترجيحاًدانش آموزان از دربي كه به خيابان خلوتر منتهي مي شود تردد نمايند.

27- دانش آموزان مدرسه بدون گواهي نامه از موتور سيكلت استفاده نكنند .

28-   دانش آموزاني كه مجاز به استفاده از موتورسيكلت مي باشند ازكلاه ايمني استفاده نمايند .

29-كليه دانش آموزان دبيرستاني اصول رانندگي صحيح با موتور سيكلت را بدانند .

30- كليه موتور سيكلت هاي دانش آموزان بايد مجهز به چراغ شبرنگ ، چراغ راهنما ، ترمز استاندارد ، آيينه و ... باشد .

31- مديران مدرسه با همكاري كارشناس نيروي انتظامي هر چند وقت يكبار جلسات بازآموزي دانش آموزان موتور سوار را داشته باشند .

32-منبع سوخت ( نفت ) در مدارسي كه گاز سوز نيستند بدون  نقص و در محل مناسب دور از دسترس دانش آموزان باشد .

33- به هيچ وجه منبع نفت ، بشكه نفت ، گالن نفتي ، پيت نفتي در راهروها و كلاس هاي درسي نباشد .

34- كليه دانش آموزان نحوه عبور از خيابان را بدانند .

35- هرگز دانش آموزان وسايلي مانند چاقو ، زنجير و ... همراه نداشته باشد.

36-  محيط ورزش دانش آموزان امن باشد .

37-  وسايل بازي تا ب ، الاكلنگ و سرسره اگر در مدارس وجود دارد در زير آن تشك نرم يا ماسه استفاده شود .

38-  در جلو كليه مدارس بايد خط كشي مناسب و مطابق با استانداردهاي راهنمايي و رانندگي وجود داشته باشد .

39- بالكن هاي مدرسه داراي نرده محافظ باشند .

40- فاصله تابلو از اولين رديف صندلي 20/2 متر باشد .

41- نور از سمت چپ بتابد (( پنجره ها در سمت چپ قرار داشته باشد) .

42-ارتفاع پنجره از زمين 5/1 متر باشد .

43-  مساحت پنجره يك پنجم مساحت كلاس باشد .

44-مدرسه بايد در محدوده شهر يا روستا قرار داشته باشد ( در نواحي مسكوني باشد ) .

45-  مدرسه به كليه امكانات و تاسيسات مثل آب ، برق ، تلفن ، و گاز دسترسي داشته باشد .

46-مدرسه با توجه به تعيين جهت وزش باد ، نبايد در مسير و مجاورت عوامل      آلودگي زا مانند كارخانجات صنعتي ، شيميايي ، محل هاي دفن زباله ، فاضلاب شهري ، دامداري و مرغداري ، باغ خانه ها ، كشتارگاهها ، كوره هاي آجرپزي ، محل انباشت كود و ... باشد زيرا به نحوي ممكن است ايجاد بو ، گردو غبار داشته باشد ( حداقل 500 متر  فاصله مدرسه از اين مكان ها الزامي است  ) و ... براي دانش آموزان خطر داشته باشد .

47-  پله هاي مشرف به پرتگاه بايد لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد .

48-  حداكثر ارتفاع پله ها در مدرسه ها 18 سانتيمتر و حداقل عرض آن 30 سانتي متر و طول آن 30/1 مترباشد .

49-براي درو پنجره ها نبايداز شيشه بزرگ ( جام )  استفاده شود .

50- كلاس دانش آموزان خردسال در مدارس چند طبقه با يد در طبقات پائين تر قرار داشته باشد .

51- ايجاد هر گونه بالكن و تراس مرتبط با كلاس درس ممنوع است .

52-      در مدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد براي هر اتاق حدود 40 متر مربع تخت دو طبقه به ظرفيت 8 نفر باشد .

53- براي هر نفر در اتاق خواب شبانه روزي بايد 5 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

54- حداكثر تعداد افراد در هر اتاق عمومي در خوابگاه ها نبايستي بيش از 8 نفر باشد .

55- كف آزمايشگاه و كف ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شيميايي و غيره مقاوم باشد .

56-      در مدارسي كه به شبكه آب روستا متصل نيستند كلر زني مداوم منبع آب طبق استاندارد بايد صورت بگيرد .

57-     ارتفاع روشويي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي cm 75-60 از سطح زمين باشد .

58-    كلاس هاي شبانه يا كلاس هايي كه اجباراً از نور مصنوعي استفاده مي نمايند شدت روشنايي بايستي برابر 500الي 300 لوكس بوده و نحوه تابش طوري باشد كه ايجاد خيرگي درچشم دانش آموزان ننمايند .

59- ميزان نور راهروها بايستي برابر 150-100 لوكس باشد .

60- ميزان روشنايي نور براي رخت كن ها ، توالت ها و دستشويي ها بايد 100-50 لوكس در نظر گرفته شود .

61- درجه حرارت مناسب جهت كلاس ها بين 21-18 درجه سانتي گراد باشد .

62-رطوبت 60-50 درصد در كلاس ها باشد .

63-    گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از كلاس هدايت شود تا حداقل اكسيژن را براي سوخت كامل مصرف كند . خطر آتش سوزي ، گاز گرفتگي وجود نداشته باشد و فضاي كلاس را به طور يكنواخت گرم نمايد .

64-راه هاي منتهي به دربهاي اضطراري خروجي بايد با رنگ سبز و با علايم ويژه مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد .

65-  وسايل اضافي مثل ميز ، نيمكت ، كمدها و ... در مسير درب هاي اضطراري وجود نداشته باشد .

66-حتي الامكان وسايل سازه اي در مسير درب هاي اضطراري مقاوم در برابر حريق باشد .

67- وجود هر گونه حوض و حوضچه آب در محوطه مدرسه ممنوع است .

68-    ديوارها و كف كارگاه ها و آزمايشگاه ها بايستي از جنس مقاوم و قابل شستشو ( كاشي ، سراميك ، موزائيك و ... ) باشد ، و كف لغزنده نبوده و داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد .

69-آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد .

70- دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه مطابق با ماده 85 و تبصره ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه نصب چند مورد تهويه در محل مناسب قابل رويت نصب گردد .

71- هر مدرسه بايد داري اتاق خدمات بهداشتي مجهز به تجهيزات كامل جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي و تغذيه اي ( معاينات بهداشتي درماني دانش آموزان شامل ، بيماريابي ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، كمك هاي اوليه در مواقع بروز حادثه و ... )  باشد .

72- به منظور جلوگيري از ايجاد گردو غبار در محيط مدرسه ، محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون كف و نظاير آن مفروش گردد .

73-  مدارس همواره بايد تشكيلاتي جهت پيگيري و حل مشكلات ايمني  ( جلسه شوراي بهداشتي ) با حضور نيروهاي بهداشت داشته باشند .

74- جلسات فوق همواره ( هر ماه يكبار ) بايد تكرار شود .

75- مدير مدرسه و بهورز موظف هستند همواره آمار حوادث را طبق فرم هاي استاندارد از مركزبهداشت  دريافت و ثبت نمايند .

76-   كليه كودكان دوچرخه سوار بايد مقررات دوچرخه سواري را ياد بگيرند .

77-  دانش آموزان بايد از والدين خود درخواست كنند دوچرخه آنها را به چراغ ، بوق ، ترمز و ... مجهز كنند و مربي بهداشت مدرسه متوالي اين برنامه مي باشد .

78- در كلاس درس هر نيم ساعت يكبار دانش آموزان حداقل 5 حركت ورزشي اصلاحي ارگونومي انجام گيرد .

79-  والدين دانش آموز بايد آموزش ايمني كودكان و مدرسه را ببينند .

80- ليست وسايل كمك هاي اوليه ( طبق استاندارد ) در مدرسه و كنار جعبه هاي كمك هاي اوليه نصب باشد .

81- دانش آموزان طريق برخورد با حادثه برق گرفتگي را بدانند .

82-  دانش اموزان بايد به منظور خطرات ناشي از ورزشهاي سنگين در قالب شناسنامه سلامت تست هاي ورزش را انجام داده و بر اساس نظر مربي در طي سال ورزش نمايد .

83- دانش آموزان نحوه پيشگيري از مسموميت هاي سموم و  مسموميت هاي غذايي را بدانند .

به منظور كاهش مخاطرات ناشي از خودكشي ، مدرسه بايد برنامه هاي تفريحي مناسب در مدرسه و خارج از مدرسه نظير اردوها ، كلاس هاي ورزشي و ساير تجهيزات و كلاس هاي تفريحي را براي دانش آموزان برگزار نمايد .

85-خريد و فروش و انجام بازي ها با ترقه و ساير مواد آتش زا در مدرسه و اطراف مدرسه و در مسير مدرسه و خانه توسط دانش آموزان ممنوع است .

86- اندازه بلندي و قد ميزها ، به سن و قد دانش آموزان ، نوع درس با فراگيري آنها ( كلاس درس ، اتاق مطالعه ، كتابخانه ، كلاس نقاشي ، رسم و ... ) بايد مطابق استاندارد شود .

87-سطح ميزها بايد صاف و تميز بوده و موجب خيرگي چشم ها نگردد .

88-ميز و صندلي ها يا نيمكت كلاس بايد به گونه اي باشد كه هنگام نشستن دانش آموز كف پايش به آزادي به كف اتاق مماس شود و پشتي نيمكت يا صندلي كمي به عقب متمايل بوده و با سطح نيمكت زاويه اي  100 الي 105 درجه داشته باشد . ضمناً بلندي ميز بايد در سطح ساعد دانش آموز قرار گيرد .

89- ميزهاي آزمايشگاه بايد به نحوي باشد كه نسبت به حرارت و مواد شيميايي مقاوم باشد .

90-  هرگز مواد شيميايي آزمايشگاه نبايد در ظروف سرباز قرار گيرند و مطابق با استانداردهاي آزمايشگاهي در محل مناسب قرار گيرد .

91-  قبل از شروع فصل گرما ، شناور كولر و لوله منبع آب ذخيره پشت بام مرتباً كنترل گردد تا از صدمه زدن به سقف و ريزش تكه هايي از روكش سقف بر سر دانش آموزان جلوگيري شود .

92- به منظور پيشگيري از زنگ زدگي و لق شدن و افتادن درب ها هر چند وقت يكبار بايد دستگيره درها ، چفت و بست دستگيره هاي شيشه پنجره ها و لولاي در چك شود . به خصوص لولاها در صورت نياز روغن كاري شود .

93- چنانچه براي استفاده بهتر از فضا بالاجبار نياز به تغيير ديوارها و           تيغه كشي مي باشد اين كار با نظارت نيروهاي فني سازمان نوسازي مدارس يا تحت نظر مهندسين مشخص صورت گيرد و از اصلاحات غير كارشناسانه خودداري شود .

94-كانال هاي روباز آب و فاضلاب اطراف مدارس كه در مسير تردد            دانش آموزان قرار دارد بايد بر اساس استانداردهاي ايمني اصلاح و تجهيز شده و دانش آموزان آموزش لازم را در اين راستا ببينند .

95-   مدارسي كه نزديك بزرگراها هستند بايد زير نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي و اداره راه و ترابري نرده كشي و به گونه اي زنجير كشي  و تابلوهاي مربوطه براي كنترل سرعت رانندگان نصب گردد و                دانش آموزان آموزش لازم را توسط عبور از بزرگ راه بدانند .

96-مدرسه نبايد در جوار بيمارستان ، گورستان ، زندان ، خطوط راه آهن و بزرگراه ها قرار داشته باشد .

97-   مدرسه بايد خارج از حريم كابل هاي فشار قوي برق ( هوايي يا زميني) خطوط اصلي و فرعي گازرساني ، پست هاي زميني فشار قوي ، پمپ بنزين ، محل عرضه و فروش كپسول هاي گاز ، انبارهاي مواد محترقه ، منفجره تركيبات شيميايي مانند كاغذ ، پارچه ، لاستيك ، چوب ، الياف بافت و ... نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و اصلي رودخانه واقع نشود .

98-   ديوارهاي كلاس ها بايد كاملاً خشك ، بدون درز ، صاف و حداقل تا ارتفاع كف پنجره ( از سنگ مناسب استفاده شده و بقيه سطح مطابق با جدول  رنگ فضاي آموزش و جداول نازك كاري رنگ آميزي گردد و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از انتقال صوت به كلاس مجاور انجام شود .

99-براي هر دانش آموز در كلاس حداقل بايد 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

100-   حداكثر ابعاد قابل قبول براي كلاس درس 8 متر طول و 7 متر عرض مي باشد . ارتفاع سقف كلاس نبايد از 3 متركمتر باشد .

منبع: كميته جامعه ايمن  مركزبهداشت ارسنجان

امیرحسین صلواتی بازدید : 268 یکشنبه 7 اسفند 1390 زمان : 18:2 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
درباره ما
این وبلاگ برای مسابقات طراحی شده است و این مطالب همه جنبه ی آموزشی دارند هر گونه کپی پیگرد قانونی دارد با تشکر امیر حسین صلواتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا این وبلاگ مفید است


  آمار سایت
 • کل مطالب : 28
 • کل نظرات : 3
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 7
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 7
 • بازدید ماه : 19
 • بازدید سال : 520
 • بازدید کلی : 17,087